Op zoek naar de mens in AI. Betrek de burger en experimenteer op verantwoorde wijze1