Lerend netwerk en functieverbreding in de sector afbouw en onderhoud: Tussenrapportage