In het coronajaar is het aantal flexibele contracten gedaald en het aantal vaste toegenomen