Het recht op veilige, gezonde en waardige arbeid: Arbeidsbescherming tussen publiek recht en privaatrecht