Robot en mens ondersteunen elkaar bij assemblagewerk