Samen werken aan Automatische VoertuigGeleiding: Aanzet tot een businessplan [Working together on Automated Vehicle Guidance; Preliminary business plan]