Metingen van droge depositie van luchtverontreiniging [Measurements of dry deposition of air pollutants]