Measurements of greenhouse gases in rural areas (Meten van broeikasgassen in het landschap)