Toekomstvisie van het kennisgebied gebouwde omgeving, gebruikers en installaties