De plattegrond van een isolatiekamer uit luchttechnisch oogpunt beschouwd