Van beschermen en saneren naar benutten en ontwikkelen