Determinanten van geregistreerd ziekteverzuim ; verschillen tussen een retrospectieve en prospectieve onderzoeksopzet