Informeer de weggebruiker tijdig - Agressie jegens wegwerker te lijf