Keerpunt 2000; randvoorwaarden en scenario's voor duurzame ontwikkeling Nederland en Europa