Leren van incidenten: Effectiviteit van beheersmaatregelen