Project "verandering van spijs" : deelrapportage 1 : Opzet van het project