Bouwregime van de Wet exploitatie zorginstellingen