Geografische en confessionele invloeden bij de huwelijkskeuze in Nederland