Bateriele aantasting van houten paalfunderingen. Literatuurstudie en inventarisatie van de Nederlandse situatie