Een literatuuronderzoek naar de relatie deeltjes/bacteriën en nieuwe concepten in de operatiekamer