Project aanstellingskeuringen dossieronderzoek bij de RBB ; Deel II