De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg