Achtergronden bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van trillingen in verband met gevoelige apparatuur