Vluchtwegen en vluchtwegaanduidingen Westerscheldetunnel [Escape ways and escape-way marking in the Westerschelde tunnel]