NEA-LIS vergelijking met betrekking tot arbeidsongevallen met SEH-behandeling