Prevalentie van door ouders gerapporteerde chronische aandoeningen bij schoolkindern [Prevalence of chronic diseases in school children reported by the parents]