Prevalentiecijfers van RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in 15 Europese landen