Industriële toxicologie, invloed van lawaai en preventie gehoorschade (arbeidshygiëne en bedrijfsgezondheidszorg): Gezamenlijk verslag van de werkzaamheden in 1982, werkplannen 1983