Gedrag van automobilisten bij evacuatie van een tunnel