De leidinggevende als hoeder van veiligheid en gezondheid