Bijdrage van buffers aan een robuust wegennet. Simulatiestudie met Aimsun