Integratie van zorg in Vlaanderen: Discussienota over een vergelijking van zes Vlaamse cases