Jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998