Is het perinatale sterftecijfer een goede uitkomstmaat voor kwaliteit van zorg?