Byssinosis bij arbeiders in de katoen- en vlasindustrie