Literatuurstudie over wezen en ontstaan van elektrostatische oplading