Waarom een bedrijventerrein kan bijdragen aan de klimaatdoelen van uw gemeente