Rapportage Kosten van de G8 en doorrekening toekomstscenario's