Vanaf een tekening zijn de praktische implicaties moeilijk in te schatten