Monitoring van de contractfase van het programma verzuim omlaag