Een verkenning van de milieu-impact van circulair bouwen in de woning- en utiliteitsbouw