Samenvatting uit de rapportages van de Screening op Fenylketonurie en Congenitale Hypothyreoïdie bij kinderen geboren in 1991