Mondzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten