Verkenning van kansen en belemmeringen rond bronaanpak (als strategie om risico’s te beheersen)