Arbeidsomstandigheden in de chemische industrie; Overzicht van de voornaamste knelpunten wat betreft de blootstelling aan geluid, trillingen, gassen, dampen en stof