Verschuiving naar voorzorg leidt tot minder kosten