Actieonderzoek als leidraad om te transformeren? Een voorbeeld uit de praktijk