Het oogonderzoek in de jeugdgezondheidszorg op de leeftijd van 3 jaar