Instrument voor on-line berekening van correlatiefuncties, vermogensdichtheidsspectra en verdelingsdichtheidsfuncties