DHV test computermodellen als alternatrief voor windtunnels. Woontoren decor voor windproeven